حسابداری شرکت خدماتی

شرکت خدماتی به شرکت هایی گفته می شود که در ازای دریافت هزینه خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهد. خروجی این نوع شرکت ملموس نیست به عبارت ساده تر این شرکت ها کالایی تولید نمی کنند و یا محصولی به فروش نمی رسانند ولی در عوض این شرکت ها خدماتی ارائه می دهند که مردم بتوانند راحت تر زندگی کنند و یا بتوانند تفریح نمایند. شرکت های خدماتی شامل هتل ها، بیمارستان ها، بانک ها شرکت های مسافربری و هر شرکتی که شما جهت دریافت خدمات با آنها سر و کار دارند را در زمره شرکت خدماتی می شماریم. اما آیا یک شرکت خدماتی نوع حسابداری خاصی دارد؟ بله حسابداری در یک شرکت خاص نیز به صورت کاملا متفاوت از دیگر شرکت ها انجام می شود.

حسابداری خدماتی شامل چه مسائلی می شود؟

حسابداری شرکت خدماتی به شکلی کاملا متفاوت با دیگر شرکت ها انجام می شود؛ اما شباهت هایی نیز بین آنها وجود دارد. بر خلاف شرکت های بازرگانی و تولیدی در این شرکت ها روی فروش کالا حسابی انجام نمی شود، بلکه هزینه در ازای خدماتی است که ارائه می شود. نحوه محاسبه قیمت تعیین شده برای خدمات نیز دارای استانداردهایی است که قانون بیشتر آنها را تعیین نموده است. از این رو یک شرکت خدماتی حسابداری چگونه انجام می شود؟

حسابداری در یک شرکت خدماتی دارای سه مرحله کاملا مجزا است.

مرحله اول
مجموعه اقداماتی که در یک دوره مشخص مالی انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله به زبان ساده رویدادهای مالی برای تخمین و برآورد داده های اولیه گردآوری می شود. با این کار می توان مقدار سرمایه، بدهی و دارایی های شرکت، صدور سندها حسابداری انجام می شود. سازماندهی مدارک نیز باید بر اساس تاریخ انجام شود تا ترتیب بدهکاری و بستانکاری شرکت، دفترنویسی، جابجایی اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل و سپس به دفتر معین با سهولت انجام شود.

مرحله دوم
در مرحله دوم حسابدار شرکت خدماتی ترازهای آزمایش دفاتر کل و موقت را آماده می نماید. فعالیت دیگری که باید انجام شود مورد سنجش قرار دادن گردش حساب و ستون های بدهکار و بستانکار در یک دوره مشخص است.

مرحله سوم
این مرحله فعالیت هایی است که حسابداری در پایان سال مالی یک شرکت خدماتی باید انجام دهد. این فعالیت ها شامل تهیه کاربرگ برای نمابش سود و زیان شرکت، تهیه ترازنامه، بستن حساب های سود و زیان موقت می شود.

استانداردهای حسابداری خدماتی

استانداردها و قوانین حسابداری خدماتی شامل 33 قانون است که استفاده و تبعیت از آنها برای همه شرکت های خدماتی الزامی است. استاندارهای حسابداری خدماتی باید ها و نباید های تنظیم صورت مالی، نحوه ارائه ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و … را اعلام می کند. این قوانین چهارچوب حسابداری در یک شرکت خدماتی را بیان می کند. این استانداردها بسیار پیچیده و در عین حال لازم الاجرا هستند. افرادی که به عنوان دانشجو در رشته حسابداری تحصیل می کنند در یک دوره این قوانین را آموزش می بینند. دانستن و تفسیر این قوانین لازمه یک مدیر مالی است و مدیر مالی باید بتواند از عهده این مهم بربیاید.

وظایف حسابداری خدماتی

در یک شرکت خدماتی هیچ ماده اولیه و یا سرمایه اولیه برای ورود کالا وجود ندارد و تنها از راه ارائه خدمات کسب درآمد انجام می شود. از این رو در یک شرکت خدماتی مسئولیت واحد حسابداری به دست آوردن درآمد و یا برنامه ریزی برای صرف هزینه نیست. بلکه اموری همچون ایجاد بدهی، افزایش سرمایه، خرید دارایی به دیگر فعالیت های معمول واحد حسابداری اضافه می شود. اما در یک شرکت خدماتی چه مسئولیت هایی بر عهده حسابدار است؟ همانطور که گفته شد بعضی مسئولیت ها در یک شرکت خدماتی مانند دیگر انواع شرکت ها مشترک است. اما هر شرکت با توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهد ممکن است فعالیت های خاصی داشته باشد. اما به صورت کلی در یک شرکت خدماتی، حسابداران باید روزانه فعالیت های زیر را انجام دهند.

• ثبت سند حسابداری شرکت خدماتی
ثبت سند حسابداری شرکت خدماتی شامل ثبت کلیه فعالیت های مالی داد و ستدهایی است که انجام می شود. به عبارتی هر خدمت و فعالیتی که در ازای آن پولی دریافت شده است باید به عنوان سند ثبت شود. قبل از ثبت سند باید کاملا آن را تجزیه و تحلیل نمود و آن را به صورت بدهی یا بستانکاری ثبت نموده و هزینه دریافتی و یا خرج شده را نیز باید در آن ثبت نمود. در یک شرکت خدماتی بعد از ثبت سند باید گزارش آن را به ترتیب زمان انجام شده در دفترهایی با نام دفتر روزنامه ثبت نمود.

• طبقه بندی
طبقه بندی از دیگر فعالیت هایی است که حسابدار شرکت خدماتی باید انجام دهد. در این مرحله حسابدار داده های ثبت شده در دفتر روزنامه را به دفتر کل منتقل می کند. این نوع طبقه بندی اطلاعات به مدیران مسئولین امر کمک می کند تا بتوانند فهم بهتری نسبت به مسائل و عملکرد شرکت داشته باشند.

• تلخیص
تلخیص به معنی خلاصه نمودن است. از این رو مشخص است که در این مرحله اطلاعات فعالیت های صورت گرفته در شرکت به صورت کاملا خلاصه و به بیان ساده در اختیار افراد ذی صلاح قرار داده می شود.

• تنظیم صورت مالی
صورت مالی گزارشی است که در آن میزان بدهکاری و سرمایه شرکت و همچنین میزان بستانکاری شرکت مشخص می شود. صورت مالی را می توان به صورت سالانه و یا در دوره های مشخص کوتاه مدت مورد بررسی قرار داد. لازمه تهیه یک صورت مالی مناسب انجام ثبت سند مناسب و روزانه است؛ چرا که تنظیم صورت مالی بر اساس سندهای ثبت شده انجام می شود. این گزارش نشان می دهد که آیا شرکت توانسته است در یک دوره مشخص کوتاه مدت و یا یک سال مالی کامل به اهداف بلند مدت و یا کوتاه مدت خود ست یابد؟ اگر این مهم اجرا شده باشد سیاست شرکت به درستی عمل کرده است ولی اگر صاحبان شرکت از این وضعیت راضی نشده باشند باید در سیاست های اجرایی شرکت تجدید نظر نمود.

• تنظیم ترازنامه یا صورت وضعیت مالی
ترازنامه در یک شرکت خدماتی در دو نوع ترازنامه آزمایشی و ترازنامه نامه نهایی است. ترازنامه مشخص می کند در یک زمان مشخص میزان بدهی ها شرکت در تراز با میزان بستانکاری ها و سرمایه های شرکت قرار دارد؟ در صورتی که این تعادل وجود نداشته باشد باید بتوانید آن را به شکلی به تعادل برسانید تا شرکت دچار مشکلات مالی نشود.

• تهیه صورت سود و زیان
در این گزارش به میزان سود به دست آمده در یک بازه مشخص شش ماه و یا یک ساله و همچنین زیان به جود آمده در همین دوره اشاره می شود. مفاهیمی که در این گزارش ممکن است با آن آشنا شوید سود ویژه است که به میزان مازاد در آمد بر هزینه اشاره داد. زیان ویژه نیز مازاد هزینه انجام شده نسبت به درآمد به دست آمده است.

• تهیه صورت گردش وجه نقد
در این گزارش دریافتی های شرکت با پرداختی های آن در یک سال مالی مورد بررسی قرار می گیرند. در یک شرکت خدماتی صورت وجوه نقدینگی شامل مواردی همچون گردش نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، گردش وجوه حاصل از فعالیت های تامین مالی شرکت و گردش نقدینگی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری می شود.

• بستن حساب های موقت
برای این کار ابتدا دفتر روزنامه را معکوس می نماییم. یعنی بستانکاری را به عنوان بدهکاری در نظرمی گیریم و بدهکاری را به عنوان بستانکاری قرار می دهیم. و آن را با حسابی به عنوان خلاصه سود و زیان می بیندیم.

• بستن حساب های دائمی و تهیه ترازنامه نهایی
برای بستن حساب های دائمی باید همه دارایی های بستانکاری، ترازنامه نهایی بدهکار و همه بدهی های شرکت و سرمایه بدهکار و تراز نهایی بستانکار را ثبت نمایید. در ابتدای سال جدید نیز باید برای افتتاح دفاتر جدید ابتدا باید ثبت معکوس انجام شود.
یک حسابدار در شرکت خدماتی مانند دیگر شرکت ها باید بتواند میزان حقوق و دستمزد پرسنل را محاسبه نماید، بیمه کارکنان را رد کند، اظهار نامه مالیاتی را پر کند، نحوه مدیریت پرداخت ها، چک ها، دریافت ها را بداند. این وظایف بین تمام انواع شرکت ها به صورت یکسان است.

نرم افزار حسابداری مناسب برای شرکت خدماتی

نرم افزاری که در یک شرکت خدماتی مناسب است دارای ویژگی هایی همچون قابلیت تعیین نوع فروش در خدمات متفاوت است. به عبارتی نرم افزار باید مدیریت فروش خدمات را به حسابدار بسپارد. صورت حساب مشتری باید در لحظه آماده شود تا شرکت بتواند ارتباط بهتری با مشتری به دست آورد. مدل های مختلف پورسانت و عدم تسویه فاکتور نیز باید در نرم افزار گنجانده شده باشد. نرم افزار باید قابلیت مدیریت دریافتی ها و پرداخت ها را داشته باشد یک نرم افزار مناسب شرکت خدماتی قادر است به صورت خودکار مغایرت بانکی را به دست آورد. نرم افزار سپیدار از جمله نرم افزارهایی است که این ویژگی ها را در اختیار شرکت های کوچک و متوسط خدماتی قرار می دهد.

کلام آخر
در صورت نیاز به مشاوره درباره نرم افزار سپیدار می توانید با شماره های درج شده در سایت آگاه حساب تماس بگیرید. این شرکت نمایندگی فروش نرم افزار سپیدار است و می تواند به شما راهنمای مناسبی درباره این نرم افزار ارائه دهد.

برای خرید نرم افزار سپیدار با ۳۵درصد تخفیف همین حالا با ما تماس بگیرید.
+