نرم افزار حسابداری تولیدی سپیدار

یکی از بهترین نرم افزار حسابداری تولیدی، بسته تولیدی نرم افزار حسابداری سپیدار می‌باشد.
بهای تمام شده کالای ساخته شده – حسابداری صنعتی ( تولید) شامل سه سرفصل در حسابدای به ترتیب مواد اولیه ، دستمزد مستقیم و سربار ساخت می باشد که در نرم افزار بسته تولیدی سپیدار ، مواد اولیه را به راحتی می توان به قیمت تمام شده محاسبه کرد و برای محاسبه دستمزد مستقیم با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد و شناسایی آن به مرکز هزینه های تولید و اداری تشکیلاتی حقوق دستمزد مستقیم تولید نیز به دست می آید و در قسمت آخر با توجه به انعطافپذیری قسمت اعلامیه پرداخت و امکان انتخاب معین برای آن می توان سایر هزینه ها که تحت عنوان سربار در گزارشات و بهای تمام شده طبقه بندی می شود را جدا کرد و بدین ترتیب شما می توانید بهای تمام شده محصولات خود را به دست آورید. اطلاع از بهای تمام شده کالاها به شما کمک می کند تا از اتلاف منابع جلوگیری کنید ، بر اساس برآورد دقیق هزینه های تولید نسبت به قیمت گذاری بهینه محصولات اقدام کنید و درنهایت، امکان رقابت پذیری محصولات خود را با سایر رقبا افزایش دهید. بسته تولیدی نرم افزار حسابداری سپیدار ویژه صنایع متوسط و کوچک و مونتاژ و بسته بندی می باشد.

نرم افزار حسابداری تولیدیبسته تولیدی نرم افزار سپیدار شامل سیستم های :

در صورت تهیه بسته تولیدی ( شامل پنج سیستم زیر بصورت یکجا) از 10 درصد تخفیف برخوردار خواهید شد .

 • سیستم پایه حسابداری
 • سیستم دریافت و پرداخت
 • سیستم مشتریان و فروش
 • سیستم تامین کنندگان و انبار تولید
 • سیستم تولید

این بسته جوابگوی شرکت های تولیدی و صنایع متوسط و کوچک می باشد و شرکت ها برای بهرمندی هر چه بیشتر می توانند از سایر سیستم های نرم افزار
سپیدار نیز استفاده کنند که جداگانه در مورد آن توضیح خواهیم داد.  (سایر سیستم های نرم افزار سپیدار)

امکانات نرم افزار حسابداری تولیدی سپیدار

 • آگاهی از انحراف مصرف مواد و محل ضایع شدن تولیدات؛ کاهش اتلاف مواد اولیه
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار و ورود محصولات به انبار محصول؛ افزایش کنترل داخلی
 • آگاهی دقیق از موجودی انبار مواد اولیه؛ برنامه ریزی دقیق خرید مواد اولیه برای تولید
 • پیش بینی تولید؛ انتخاب بهینه ترین روش استفاده از موجودی مواد اولیه
 • ثبت سربار و دستمزد برآوردی هر سفارش و محاسبه ی هزینه های مواد اولیه؛ محاسبه ی راحت بهای تمام شده ی هر محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی برای هر کالا؛ شناسایی به موقع کالاهای نیازمند سفارش و مدیریت موجودی انبار
 • انبارگردانی و صدور تگ انبار؛ شناسایی کسری و اضافات انبار و کنترل موجودی