آگاه حساب

راهکار بهای تمام شده راهکار ابری همکاران سیستم ✔️ + توضیحات کامل

منافع و مزایای راهکار بهای تمام شده راهکاران ابری

 • محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت بر اساس دوره‌های محاسباتی
 • محاسبه قیمت تمام شده به روش استاندارد و واقعی
  امکان ارتباط با سایر سیستم‌ها و فراخوانی تمام اطلاعات مورد نیاز از سایر سیستم‌ها
  کنترل مصرف مواد بر اساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه کالا به تفکیک روش‌های ساخت
  انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت
 • محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالا‌های تولیدی طی دوره مالی
  هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی
  محاسبه بهای تمام‌شده خدمات برون‌سپاری شده تولید (پیمانکاری)
حسابدار
امکانات و ابزارهای راهکار بهای تمام شده راهکاران ابری​
 1. ثبت تولیدات پیمانکاران
 2. تعریف گروه محصولات مشترک
 3. محاسبه کالا و خدمات به‌شکل هم‌زمان
 4. تعریف روش‌های ساخت مختلف برای یک کالا
 5. فراخوانی اسناد مصرف و تولید از طریق سیستم انبار
 6. انجام کنترل‌های منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی
 7. ثبت موجودی‌های پای کار مصرفی به تفکیک مراکز هزینه و کالا
 8. ثبت موجودی‌های پای کار پایان دوره به تفکیک هر دوره محاسباتی
 9. ثبت تولید یک کالا با روش ساخت مشخص در بیش از یک ایستگاه کاری
 10. محاسبه تسهیم هزینه به‌شکل مستقل از محاسبه‌ی مصرف و معادل آحاد تولید
 11. دسترسی سریع به نتایج محاسبه تسهیم هزینه بدون نیاز به مشاهده گزارش‌ها
 12. محاسبه بهای تمام‌شده بر اساس دوره‌های پیش‌بینی و واقعی در یک دوره مالی
 13. ثبت زمان‌سنجی دستمزد و سربار و درصد ضایعات عادی به تفکیک کالا و روش ساخت
 14. امکان ثبت یا دریافت اطلاعات مورد نیاز برای تسهیم هزینه مراکز خدماتی به‌شکل متمرکز
 15. تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاه‌های کاری برای انطباق محاسبات با فرایند واقعی تولید محصولات
 16. ثبت موجودی‌های پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاه‌های کاری و ریز مواد به‌کار رفته در محصول و درصد تکمیل هزینه‌های تبدیل
 17. گزارش خلاصه بهای تمام شده (شامل تفکیک بهای تمام شده نیمه‌ساخته‌های بین مراحل به سه مولفه مواد، دستمزد و سربار)
 1. محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی
 2. گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا
 3. گزارش‌گیری اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه
 4. گزارش‌گیری اطلاعات مصرف مواد در محصولات
 5. گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا و خدمات
 6. تسهیم مصارف بر مبنای مصرف استاندارد برای تولید واقعی
 7. صدور اسناد مالی بهای تمام‌شده به دو روش استاندارد و واقعی
 8. ثبت برگه تحویل جهت انتقال کالا بین مراکز و ایستگاه‌های تولیدی
 9. محاسبه بهای تمام‌شده استاندارد و واقعی محصولات و شناسایی انحرافات
 10. محاسبه معادل آحاد مقداری تولید قبل از محاسبات مبلغی بهای تمام شده
 11. امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی به‌شکل هم‌زمان
 12. جابجایی مصرف واقعی تسهیم شده بین کالاهای تولیدی جهت افزایش دقت تسهیم مصارف
 13. گزارش کار در جریان ساخت به تفکیک مراکز برای کنترل ورود و خروج صحیح هزینه‌ها در کار در جریان
 14. گزارش‌گیری انحرافات معمول در بهای تمام شده شامل انحرافات مواد، دستمزد و سربار به صورت دو و سه انحرافی
 15. دسترسی سریع به اطلاعات بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده بلافاصله بعد از محاسبه بدون نیاز به مرور گزارش‌ها در قالب کارت محصول
حسابداری2
بهای تمام شده
پشتیبانی بهای تمام شده
4.6/5 - (5 امتیاز)
برای دریافت مشاوره خرید نرم افزار با ما تماس بگیریدشماره تماس: 02148335
+
Call Now Button
×