حسابرسی چیست ؟

همانطور که می دانید هر شرکت با هر ماهیتی در انتهای سال باید صورت مالی خود را به دولت تقدیم نماید. ر جواب به این سوال که حسابرسی چیست باید گفت: علمی است که در آن به بررسی صورت مالی ارسال شده شرکت های پرداخته می شود. هدف از این کار بررسی این موضوع است که آیا صورت مالی ارائه شده توسط شرکت با قوانین حسابداری مطابقت دارد یا اینکه در آن تقلب و اشتباهی رخ داده است. بررسی این موضوع نیازمند پرورش حسابرسانی است که علاوه بر آشنایی کامل نسب به حسابداری، قوانین حسابداری و نحوه به اصطلاح دور زدن آنها بداند. این فرد  باید  توانایی کاملی در زمینه تصمیم گیری و بررسی اطلاعات را داشته باشد.

هدف حسابرسی چیست؟

جال که به این سوال پایخ دادیم که حسابرسی چیست هدف آن را بررسی می کنیم. هدف از انجام حسابرسی بررسی اطلاعات درج شده در صورت مالی یا گزارش مالی است. در انتهاب تمام این بررسی ها جهت مشخص کردن ک تقلب و کارهای غیرقانونی مدیران، ارائه گزارش در مورد کارایی مدیران،  تهیه گزارش نسب به گنترل های داخلی در شرکت،  تایید صحت سورت مالی برای افرادی که به نحوی با صورت مالی این شرکت سرو کار دارند است. اما اگر بخواهیم به صورت کاملا کلی به اهداف حسابرسی بپردازیم باید گفت حسابرسی بررسی صورت مالی نسبت به استانداردهای حسابداری می باشد.

حسابرس کیست و وظایف آن چیست؟

حسابرسان افرادی هستند که به کمک سیستم حسابداری شرکت به تجزیه و تحلیل داده های وارد شده می پردازند. آنها با توجه به ماهیت و وظیفه شرکت اقدام به بررسی تمام اطلاعات حسابداری نموده و با توجه به دانش کاملی که نسبت به استاندارهای حسابداری دارند صحت و سقم اطلاعات وارد شده را مورد بررسی قرار می دهند. امروزه یک حسابرس باید بتواند با علم کافی اعداد و آمارهای را جمع آوری کرده و به درستی گزارش دهد. او باید ارتباط کلامی و نوشتاری بالایی داشته باشد تا بتواند گزارشی مناسب به مافوق خود ارائه دهد. با توجه به اینکه سه نوع حسابرس کار حسابرسی صورت مالی را انجام می دهند در هر یک مافوق فرد مجزایی می باشد.

از مهمترین وظایف حسابرسان به موارد زیر می توان اشاره داشت

 • تحقیق در مورد نوع فعالیت و ماهیت شرکت، گزارش های مالی، تقب یا خطای شناخته شده
 • بررسی و ادراک کامل از سیستم کنترل داخلی
 • اعمال متدهای تحلیلی در واریانس پیش بینی شده یا نشده در مانده حساب یا کلاس های معاملاتی
 • مانده حساب یا کلاس معملاتی توسط حسابرس تست می شود
 • بررسی تعداد موجودی های فیزیکی شرکت
 • حسابرس باید حساب های دریافتی را با حساب های دیگر تایید کند

حسابرسی چیست

انواع حسابرس

حال می دانیم حسابرسی چیست اما حسابرسی انواع مختلفی دارد و از این رو شغل حسابرسی نیز دارای انواع و زیرشاخه های متعددی است. دقیقا مانند حسابداری که به بخش های مختلفی تقسیم می شد اما حسابداران با دانش کامل نسبت به انواع حسابداری در یکی از شاخه ها مهارت کافی و بیشتری دارند؛ حسابرسان نیز قادر اند در سه شاخه به فعالیت بپردازند.

 1. حسابرس داخلی

این فرد به عنوان واسط میان هیات مدیره و شرکت فعالیت می کند. او با رسیدگی و گزارش هفتگی، ماهانه و یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره صحت فعالیت های واحد مالی را تایید می کند.

 1. حسابرس مستقل

حسابرس مستقل در یک شرکت مستقل حسابرسی مشغول به کار است. این فرد یا افراد برای بررسی صورت مالی شرکت اط طرف صاحبان شرکت استخدام می شوند. حسابرسان مستقل رابط بین صاحبان شرکت و هیات مدیره به شمار می آیند. شاید در کلام ساده بتوان گفت که حسابرسان مستقل افرادی هستند که امور مربوط حسابداری یک شرکت را با دریافت حقوق انجام می دهد.

 1. حسابرس دولتی

حسابرس دولتی، فردی است که برای بررسی صورت مالی شرکت های دولتی اعزام می شود. او با بررسی معاملات و کنترل یک موسسه دولتی تایید می کند که فعالیت های مالی و اقتصادی این شرکت مطابق با قوانین شرکت های دولتی پیش رفته است و یا در آن تخطی رخ داده است.

حسابرسی چیست

انواع حسابرسی

در جواب به این سوال که حسابرسی چیست باید گفت امروزه فرآیند حسابرسی تنها یک گزارش از صحت گزارش مالی نیست. بلکه حسابرسی به بخش های مختلفی تقسیم می شود و با توجه به نوع شرکت می توان در یک بازه زمانی از چندین نوع حسابرسی برای بررسی تخلافات و تایید گرفتن نسبت به صورت مالی و یا حتی گرفتن مشاوره درباره بهتر شدن شرایط شرکت کمک گرفت. انواع حسابرسی با توجه به فعالیت خود قادرند خدمات مختلفی به شرکت و صاحبان آن ارائه دهند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت

حسابرسی صورت مالی

دراین حسابرسی صورت مالی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. این کار به صورت مالی یک شرکت اعتبار می بخشد. این یعنی فردی یا افرادی ذی صلاح نسبت به صورت مالی این شرکت اظهار عقیده کرده اند و به عبارتی تایید کرده اند که صورت مالی ارائه شده با معیارهای و اصول حسابداری مطابقت دارد.

حسابرسی رعایتی

ئر این نوع حسابرسی، فرد حسابرس میزات رعایت حکم ها، سیاست ها، قوانین دولتی و کنترل های داخلی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. در این نوع حسابرسی شرکت می تواند میزان رعایت احکام در قسمت های مختلف شرکت را از حسابرس درخواست نماید.

حسابرسی عملیاتی

در حسابرسی عملیات فرد حسابرس فعالیت های بخش مشخصی از شرکت را بررسی کرده و تایید می کند که آیا فعایت های آن در راستای رسیدن به اهداف شرکت است یا خیر؟ در این نوع حسابرسی، میزان صرفه اقتصادی فعالیت های شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و کارایی و اثربخشی روند کاری واحد ها ارزیابی می شود. در صورتی که سیسنم حسابداری کامپیوتری شرکت کارایی و اثربخشی کافی نداشته باشد حسابرس به آن پی برده و با توصیه و پیشنهادات لازم به صاحبان شرکت در نیل به اهدافشان کمک می کند.

حسابرسی قانونی

حسبارسی قانونی چیزی شبیه پزشکی قانونی است. در این نوع حسابرسی، حسابرسان فرایند مالی شرکت را از جهت قوانین و مقرارت مالی مورد بررسی قرار می دهند. به این شکل اگر اختلاف مالی گسترده ای رخ داده باشد حسابرس قانونی به آن پی برده و مراجع را با خبر می سازد. در این نوع حسابرسی تقلب کارکنان، اختلاف بین سهامدارن، اختلاف بین شرکا، خسارت های مالی و اقتصادی مرود بررسی قرار می گیرد.

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی نوعی حسابرسی مشاوره ای است. در آن حسابرس داخلی رویکردی سیستماتیک ایجاد می کند تا با افزایش اثربخشی فرایند حسابداری و کنترل ریسک شرکت را برای به دست آوردن اهدافش کمک کند.

حسابرسی چیست

استانداردهای حسابرسی چیست ؟

استاندارهای حسابداری یک سری دستورالعمل هستند که توسط حسابرسان باید در زمان انجام فرایند حسابرسی رعایت شوند. این استاندارهای به سه بخش استاندارهای عمومی، استانداردهای میدانی و استانداردهای گزارشگری تقسیم می شوند.

استانداردهای عمومی

یک حسابرس مستقل باید مدارک تحصیلی از یک انجمن مشخص و نامی داشته باشد. به صورت مستقل عمل کند و این مستقل بودن را در ظاهر نیز نشان دهد. برای نمونه نباید وابسته مالی به شرکت باشد.

استانداردهای میدانی یا عملیاتی

استانداردهای عملیتی نحوه عملکرد و تعیین روش مناسب جهت حسابرسی را مشخص می کنند. در این استاندارد اعلام می شود که حسابرس باید برنامه ریزی کافی برای کار خود داشته باشد. کار باید به صورت اصولی بین همکاران تقسیم شود تا در انتهای فرصت زمانی کار حسابرسی به اتمام برسد. در ضمن باید به تمام سیستم کنترل ها داخلی دسترسی داشته باشد. از سیستم حسابداری گرفته تا شماره مشتریان جهت تماس و بررسی بعضی موارد مورد نیاز. شواهد همگی باید به صورت منطقی با مشاهده، پرس و جو و دریافت تاییده جمع آوری شوند تا مبنای معقول داشته باشند.

استانداردهای گزارشگری

حسابرسان بعد از گردآوری اطلاعات باید طبق استاندارهای گزارشگری، گزارشی به مافوق خود ارائه دهند. در این گزارش باید تایید شود که صورت مالی طبق اصولا حسابداری انجام شده است یا خیر. در گزارش باید ذکر شود که چه اصولی نسبت به سال گذشته رعایت نشده است. به صورت منطقی تمام اطلاعات ارائه شده در صورت مالی منطقی است مگر است که در گزارش خلاف آن ذکر شده باشد.

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست ؟

یکی از شایع ترین سوالات تفاوت بین حسابداری و حسابرسی چیست؟

 • معمولا حسابداران کارمندان یک شرکت هستند اما حسابرسان توسط شرکت دیگر برای بررسی درستی کارهای حسابداران استخدام می شوند.
 • حسابدار روزانه به شرکت اماده و اطلاعات شرکت را در سیستم ثبت می کند اما حسابرس به صورت دوره ای به شرکت اماده و کار حسابداران را بررسی و تایید می کند.
 • وجود یک حسابدار برای جع اوری تنظیم اسناد الزامی است اما حسابرسان در صورت نیاز استخدام می شوند و در صورت بروز مشکل و یا نیاز به مشاوره است که حسابرسان به شرکت دعوت می شوند.
 • صورت مالی در انتهای سال مالی توسط حسابداران تنظیم می شود و سندی است که در آن میزان فعالیت های مالی شرکت ارائه می شود. اما حسابرس این صورت مالی را بررسی می کند و آن را تایید می کند.

کلام آخر

شرکت آگاه حساب علاوه بر ارائه سیستم حسابداری سپیدار شرایطی ایجاد نموده است تا در صورت نیاز به حسابرس، کارد تخصصی حسابرسی را به شرکت شما اعزام نماید. ارائه مشاوره در زمینه حسابداری، اعزام انواع حسابدار از کارآموز تا خبره جهت انجام فعالیت های حسابداری از دیگر اقدامات این شرکت می باشد. در صورت تمایل با شماره های داخل سایت تماس گرفته و هر نوع حدمات حسابداری و حسابرسی خود را به کادر ما بسپارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید نرم افزار سپیدار با 25 درصد تخفیف همین حالا با ما تماس بگیرید.
+