انواع هزینه ها در حسابداری چیست و چگونه می توان آنها را تشخیص داد

انواع هزینه ها در حسابداری

هزینه به حساب موقتی گفته می شود که ماهیت بدهکار دارد. انواع هزینه ها در حسابداری شامل مخارجی می شود که به صورت عینی انجام می شوند و شما به صورت ثابت از درآمد شرکت برای آنها خرج می کنید. مانند حقوق پرسنل. اما بعضی مخارج غیر عینی که به مرور از دارایی های شرکت کم می شود نیز به عنوان هزینه شناخته می شوند مانند استهلاک دارایی. از این رو هر چیزی که مخارجی روی دست شما قرار می دهد هزینه بوده و جزء بدهکاری ها ثبت می شود.

چگونه انواع هزینه ها در حسابداری را تقسیم می کنند؟

تقسیم بندی انواع هزینه ها در حسابداری بر اساس نوع فعالیت و بر اساس نظر مدیر مالی شرکت انجام می شود. انواع هزینه ها در حسابداری از لحاظ رفتار نیز مورد بررسی قرار می گیرد. اما به صورت کلی هزینه های حسابداری را به چند دسته کلی تقسیم می کنند. لازم به ذکر است که همه شرکت ها هزینه های یکسانی ندارند. برای مثال شرکت های تولیدی هزینه خاص مربوط به تولید را باید مدیریت کننده که شرکت های بازرگانی از آن معاف هستند.

هزینه های عمومی و اداری در حسابداری

در انواع هزینه حسابداری هزینه های عمومی و اداری به مخارجی گفته می شود که به صورت دوره ای و ثابت باید پرداخت شوند. مانند هزینه قبوض آب و برق و گاز و تلفن، هزینه جابجایی و پست، هزینه رفت و آمد پرسنل، هزینه تنقلات مورد استفاده پرسنل، هزینه لوازم التحریر، هزینه حقوق و مزایای پرسنل و … . این هزینه ها عینی می باشد و مقدار آنها اغلب ثابت است و یا نوسان کمی دارد. این هزینه ها روی فروش محصولات تاثیر مستقیم ندارند اما جزء مخارج عمده شرکت به شمار می آیند.

هزینه  های توزیع و فروش در حسابداری

در شرکت بازرگانی و شرکت هایی که درآمد زایی آنها بر اساس فروش کالا می باشد، هزینه توزیع و فروش جزو انواع هزینه حسابداری می شود. این هزینه ها شامل هزینه حمل و نقل اجناس، هزینه مربوط به انبارداری، هزینه بازاریابی محصولات، هزینه تبلیغات محصولات، هزینه بسته بندی جدید برای محصولات و …. می شود. این هزینه ها نیز اغلب عینی بوده و تقریبا ثابت می باشند. جالب است بدانید که این هزینه ها به صورت مستقیم در قیمت فروش محصول تاثیر می گذارد و با افزایش این هزینه ها قیمت فروش محصول نیز تغییر خواهد یافت.

انواع هزینه ها در حسابداری

هزینه مالی در حسابداری

هزینه مالی مربوط به مخارج واحد مالی شرکت می باشد. این یعنی هزینه هایی که برای کسب درآمد و نظم دادن به آنها باید انجام شود. از جمله هزینه های مالی در حسابداری باید به هزینه مربوط به حسابدار و حسابرسی، سود اقساط بانکی، جریمه های مالیاتی که به شرکت تحمیل شده است، مشاوره های مالی که از دیگر افراد و شرکت ها دریافت می شود، اشاره نماییم. این هزینه ها برای داشتن درآمد بیشتر و همچنین مدیریت این درآمد انجام می شود و اگر این هزینه را حذف کنیم به صورت کلی نمی توان مدیریتی کامل روی قسمت مالی شرکت داشت.

هزینه استهلاک در حسابداری

از جمله انواع هزینه ها در حسابداری به هزینه های غیر عینی اشاره کردیم. هزینه استهلاک در حسابداری از جمله هزینه های غیر عینی است که اکثر مواقع به یک بار کار دست شما خواهد داد. از مهمترین هزینه استهلاک در حسابداری باید به هزینه فرسوده شدن اسباب و اثاثیه، هزینه فرسوده شدن وسایل نقلیه شرکت، هزینه استهلاک ابزارآلات مورد استفاده در شرکت، هزینه فرسوده و مستهلک شده ساختمان شرکت و … را باید نام برد. با اینکه این هزینه ها عینی نیستند اما بودجه مستقلی برای در نظر گرفته می شود تا در صورت بروز مشکلات بیشتر بتوان از آن منابع برای حل مشکلات استفاده نمود.

هزینه حقوق و دستمزد در حسابداری

هزینه حقوق و دستمزد در شرکت یکی از ثابت ترین مخارج شرکت است. اغلب همه در ابتدای سال کاری قراردادی بسته و تا آخر سال اداری یک هزینه ثابت پرداخت می شود. هزینه دستمزد و حقوق در حسابداری  از جلمه هزینه های عینی به شمار می آید.

هزینه مستقیم تولید و هزینه سربار تولید

در شرکت های تولیدی یک نوع هزینه حسابداری دیگر وجود دارد که به آن هزینه مستقیم تولید و هزینه سربار تولید گفته می شود. هزینه مستقیم تولید هزینه خرید مواد اولیه و … است. از آنجایی که همه مواد اولیه قابلیت استفاده ندارند هزینه سربار تولید به مخارجی گفته می شود که در اثر تولید به شما وارد می شود. مانند هدر رفت مواد اولیه، دستگاه آلات و پرسنل با توانایی خاص و …

سایر هزینه ها در حسابداری

این هزینه ها شامل هزینه هایی می شود که بدون پیش بینی قبل مخارجی را روی دست شرکت قرار داده است. مانند خرابی از پیش تعیین نشده یک دستگاه و یا نیاز به یک پرسنل مازاد در شرکت و …

انواع هزینه ها در حسابداری

تقسیم بندی انواع هزینه ها در حسابداری از لحاظ رفتاری

منظور از رفتار هزینه نوساناتی است که ممکن است در مخارج ایجاد شود. ممکن است در طول یک سال هزینه خرید مواد اولیه افزایش یابد، یا اینکه یک کارمند در یک ماه اضافه کاری زیادی انجام دهد و هزینه حصوص و دستمزد آن افزایش یابد و …  از این رو انواع هزینه ها در حسابداری از لحاظ رفتار به سه دسته هزینه های متغیر، هزینه های نیمه متغیر و هزینه های ثابت تقسیم بندی می شوند. هزینه ثابت شامل هزینه هایی می شود که در یک بازه زمانی مشخص و تقریبا طولانی مدت تغییر نخواهد کرد.

برای مثال اجاره بها شرکت و یا هزینه سود اقساط بانکی از جمله هزینه های ثابت حسابداری در یک سال است. هزینه های نیمه متغیر به هزینه هایی گفته می شود که در طول یک بازه مشخص و کوتاه مدت ثابت است. برای مثال حصوص و دستمزد پرسنل در طول یک سال نسبتا ثابت است. هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که هر لحظه ممکن است تغییر کند. از این دسته هزینه ها باید به هزینه خرید مواد اولیه اشاره داشت.

چرا باید انواع هزینه ها در حسابداری را تفکیک و مدیریت کرد

مدیریت هزینه و درواقع حسابداری هزینه از جمله مهمترین شاخه ها و وظایف حسابداری است. یک حسابدار با حسابداری دقیق هزینه ها می تواند از هزینه های بی رویه پیشگیری کند. در ضمن در زمان محاسبه سود نهایی شرکت هزینه ها از درآمد ها باید کم شوند تا سود خالص شرکت به دست بیاید. با حسابداری هزینه می توانید بودجه بندی سالانه را منطقی تنظیم نمود. برای اینکه یک بنگاه اقتصادی و یا شرکت بتواند رشد کند باید برای درآمد و هزینه هدف گذاری نماید. هدفگذاری یعنی که در طول سال آینده باید درآمد شرکت چه میزان باشد، و این یعنی فروش تا چه اندازه باید باشد و هزینه ها تا چه سطحی از درآمد را به خود اختصاص دهند. این است که با شناخت انواع هزینه ها در حسابداری با دید باز می تواند بودجه بندی سال را بر کسب سود خالص سالانه انجام داد.

انواع هزینه ها در حسابداری

ثبت سند هزینه به چه شکلی انجام می شود؟

برای ثبت سند انواع هزینه ها در حسابداری دو راه پیش روی شما قرار دارد. روش اول ثبت هزینه با پرداخت و روش دوم ثبت شناسایی هزینه.

ثبت هزینه با پرداخت

این نوع هزینه در حسابداری به محض پرداخت ثبت می شود. به عنوان مثال حسابداری حقوق و دستمزد که به محض پرداخت ماهانه دستمزد در نرم افزار حسابداری ثبت می شود. در نرم افزار حسابداری هزینه مورد نظر به مبلغ  اعمال شده بدهکار و محل پرداخت به عنوان بستانکار ثبت خواهد شد.

ثبت شناسایی هزینه

هزینه هایی که عینی نیستند مانند هزینه استهلاک ساختمان، وسایل نقلیه و  .. به عنوان بدهکار در نرم افزار حسابداری ثبت می شود و حساب استهلاک انباشته که کاهنده ی ارزش دفتری دارایی ها است بستانکار می شود. این هزینه استهلاک پرداخت نمی شود اما شرکت به شکلی این را بدهکار می باشد. در صورتی که حقوق پرسنل دقیقا در روز آخر ماه پرداخت نشود باید حتما در سیستم ثبت گردد و شرکت آن را بدهکار است. به محض پرداخت و تسویه حساب شرکت بدهکاری  خود را پرداخت کرده و هزینه ها را مدیریت می نماید.

کلام آخر

شرکت آگاه حساب با ارائه نرم افزار حسابداری سپبدار تلاش دارد به شما در مدیریت مالی شرکت کمک کند. از طرفی با ارائه آموزش های حسابداری امکان شروع یک کار و حرفه جدید را به دانشجویان این رشته فراهم آورده است. دعوت می کنیم به صفحه اول سایت آگاهان حساب مراجعه کنید و با خدمات و محصولات ما آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید نرم افزار سپیدار با 25 درصد تخفیف همین حالا با ما تماس بگیرید.
+